Marrëveshje ndërkombëtare

Ligji nr. 8543, dt. 4.11.1999 “Për ratifikimin e Marrëveshjes dhe shtesës së saj ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës së Traktatit te Atlantikut të Veriut (NATO), për statusin e NATO-s dhe te personelit te saj”

Ligji nr. 9282, datë 30.09.2004 “Për ratifikimin e Protokollit shtesë të “Marrëveshjes mes Shteteve Palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut dhe Shteteve të tjera Pjesëmarrëse në Partneritetin për Paqe përsa i përket statusit të forcave te tyre”.

Ligji nr.10 100, dt. 26.03.2009, "Për aderimin e RSH në Traktatin e Atlantikut të Veriut".

Ligji nr.10 101, dt. 26.3.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut të Veriut për statusin e forcave të tyre".

Ligji nr. 10 102, datë 26.3.2009 “Për ratifikimin e Marrëveshjes mbi Statusin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, Përfaqësuesve Kombëtarë dhe Stafit Ndërkombëtar

Ligji nr.10 103, dt. 26.3.2009, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për statusin e misioneve dhe të përfaqësuesve të shteteve të treta në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut".

Ligji nr. 10104, datë 26.3.2009 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin për Statusin e Shtabeve Ushtarake Ndërkombëtare të ngritura në përputhje me Traktatin e Atlantikut të Veriut

Ligji nr.10 243, dt. 4.3.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për sigurinë e informacionit".

Ligji nr.10 283, dt. 3.6.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen e NATO për komunikimin e informacionit teknik për qëllime të mbrojtjes".

Ligji nr.10 284, dt. 3.6.2010, "Për aderimin e RSH në marrëveshjen për mbrojtjen e ndërsjelltë të teknologjive sekrete në fushën e mbrojtjes dhe për të cilat është bërë aplikimi i patentës".

Ligj nr. 10 300, datë 15.7.2010 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes ndërmjet shteteve palë në Traktatin e Atlantikut të Veriut për bashkëpunimin për informacionin atomik".

Ligji nr.10 330, dt. 14.10.2010, "Për aderimin e RSH në memorandumin e mirëkuptimit për organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe plotësimin me personel të qendrës së përbashkët të informacionit (intelligence fusion centre - ifc)".

Ligji nr.10 341, dt. 28.10.2010,  "Për standardizimin ushtarak në FARSH".

Ligj nr. 10 348, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Memorandumin e Mirëkuptimit për ngritjen, organizimin, administrimin, sigurinë, financimin dhe sigurimin me burime njerëzore të Qendrës së NATO-s për bashkërendimin e Operacioneve Speciale (NSCC)

Ligj nr. 10 349, datë 11.11.2010 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Kartën e Organizatës për Mirëmbajtjen dhe Furnizimin e NATO-s (NAMSO), 1958.

Ligj nr. 10 452, datë 21.7.2011 “Për ratifikimin e Protokollit që ndryshon aneksin e sigurisë të Marrëveshjes ndërmjet palëve të Traktatit të Atlantikut Verior, për bashkëpunimin për informacionin atomik”.

Ligji nr. 103/2012, datë 8.11.2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Bashkimit Europian dhe Republikës së Shqipërisë për krijimin e kuadrit për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në operacionet e menaxhimit të krizave të Bashkimit Europian”.

Ligji nr. 13/2012 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike dhe Republikës së Shqipërisë për të drejtat dhe imunitetet e ONAK-ut”.

Ligji nr. 174/2014, datë 18.12.2014 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në Plotësim të Protokollit të Parisit”.

Ligji nr.10 133, dt. 11.05.2009, "Për patrullimin e hapësirës ajrore të RSH".

Ligj nr. 8544, datë 4.11.1999 “Për ratifikimin e "Marrëveshjes dhe Protokollit shtesë "Për krijimin e Forcës Shumëkombëshe të Europës Juglindore"

Ligj nr. 8816, datë 20.9.2001 Për Ratifikimin e "Protokollit të Tretë Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore"

Ligj nr. 9037, date 27.3.2003 “Për Ratifikimin e "Protokollit të Katërt Shtesë të "Marrëveshjes së Forcës Shumëkombëshe Paqeruajtëse të Europës Juglindore".

Ligji nr.10 272, dt. 29.4.2010, "Për ratifikimin e protokollit të pestë shtesë të marrëveshjes për forcën shumëkombëshe të paqes në Europën Juglindore".

Vendimi nr. 166, datë 7.4.1999 i Këshillit të Ministrave “Për vënien në dispozicion të forcave ushtarake të NATO-s së hapësirës aeroportuale të Republikës së Shqipërisë".

Vendimi nr. 489, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Lituanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 490, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Letonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 491, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Estonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 492, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Polonisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 493, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Rumanisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 494, datë 10.06.2015 i Këshillit të Ministrave “Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Bullgarisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë (SHAPE) e Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin (HQ ACT) lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për operacionet dhe stërvitjet e NATO-s” dhe notës së pranimit në këtë memorandum”.

Vendimi nr. 609, datë 07.07.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të Memorandumit për Marrëveshje ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Drejtoria e Shifrës në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare (NSA / IAD) dhe Agjencia e Shpërndarjes dhe Llogarisë Kriptografike të Komitetit Ushtarak të NATO-s (DACAN) në lidhje me Sigurimin e Sistemit Elektronik të Menaxhimit të Çelësave Kriptografikë (DEKMS) të DACAN, Shërbimet dhe Pajisjet për Sigurinë e Komunikimit”

Vendimi nr. 838, datë 14.10.2015 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin në parim të “Protokollit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për pjesëmarrjen e personelit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që vepron në Afganistan në kuadër të Misionit “Resolute Support” (RSM), nën komponentin e Forcave të Armatosura Turke”

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2019Janar 2019 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 08 (2019) Gusht 2019Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 16 gusht 2019Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2019
Ma En Pr Sh Di
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1